• Podkład do nakładania przez natryskiwanie. Wodorozcieńczalny Grunt ANTISTAIN AQUA 2901-02 to podkład przemysłowy na bazie wody przeznaczony dla drewna nowego do użycia na zewnątrz np. drzwi i okna. ANTISTAIN AQUA 2901-02 redukuje przebarwienia warstwy nawierzchniowej spowodowane przez taniny występujące w drewnie liściastym.

  • Środek do konserwacji drewna, nanoszenie przez polewanie / zanurzanie. Środek konserwujący drewno TEKNOL AQUA 1410-01 to wodorozcieńczalny przemysłowy środek na bazie wody do konserwacji surowego drewna, przeznaczony do użycia na zewnątrz (klasa zagrożenia 3) zgodnie z definicją w BS/EN 335-1 w odniesieniu do okien i drzwi oraz do użycia wewnątrz...

  • Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie. Warstwa nawierzchniowa Wodorozcieńczalny AQUAOIL 2775-31o podkład przemysłowy na bazie

Menu

Szukaj