• PRZYGOTOWANIE Powierzchnię laminatu umyć i oczyścić ze szlamu, porostów i zatłuszczeń wodą z dodatkiem OLlVA CLEANER. Opłukać i wysuszyć. Zszorstkować całą powierzchnię papierem ściernym. Głębokość warstwy zszorstkowanej nie powinna być większa niż 1/3 grubości żelkotu. Przed malowaniem powierzchnię odkurzyć, odpylić i odtłuścić (nie używać acetonu)....

  • PRZYGOTOWANIE Całą powierzchnię umyć ciepłą wodą z detergentem i dokładnie spłukać dużą ilością czystej, słodkiej wody. Usunąć wszystkie stare, słabo przyczepne powłoki. Dobrze wyschnięte drewno należy zaimpregnować lakierem Epinox WOOD PRIMER 12. Pierwszą warstwę lakieru należy rozcieńczyć rozcieńczalnikiem 564 (ok. 20%). Należy nałożyć 2 do 4 warstw...

  • CZĘŚĆ PODWODNA - PRZYGOTOWANIE Powierzchnię umyć i oczyścić ze szlamu, porostów i zatłuszczeń wodą z dodatkiem OLlVA CLEANER. Opłukać i wysuszyć. Kadłub stalowy oczyścić strumieniowo-ściernie do stopnia czystości co najmniej Sa 2 (część zanurzona); dopuszcza się czyszczenie ręczne do St 3 części nadwodnej wg PN-ISO 8501-1. Podłoże przed malowaniem...

Menu

Szukaj